«

Peygamberimizin (sav) Hanımları 5. Hafsa bint-i Ömer (r.anha)

Peygamberimizin (sav) Hanımları 5. Hafsa bint-i Ömer (r.anha): Evet sıra geldi Diğer bir hanımı Hazreti Hafsa Binti Ömer Radıyallahu An hazre Ayşe annemizi inşallah bir dahaki sohbet işlemek istiyorum çünkü onun bayağı bir uzun hayatı şimdi yetiştiremeyen diğer bir hanımı haz Hafsa Binti Ömer haz Ömer’in kızı hafsa’nın hayatı Resulullah efendimizin diğer bir hanımı haz hafs haz Ömer’in kızıydı peygamberimiz risaletle vazifelendirdi doğdu ilk defa huneys bin huzafe ile evlenmişti İlk Müslümanların safında yer alan bu Bahtiyar karı koca müşriklerin dayanılmaz işkencelerine maruz kaldı ve birlikte Medine’ye hicret ettiler Hz huneys Bedir savaşına iştirak etti müşriklerle kahramanca savaştı ve bu savaşta aldığı yaradan kurtulamadı Medine’ye dönüldüğü sırada vefat etti Böylece hazre Hafsa genç yaşta dul kalmıştı sevgili kızının dul olarak hayatına devam etmesine haz Ömer efendimizin gönlü razı olmadı düşündü taşındı onu Hazreti Osman’a nikahlamayın sevgili kızı haz Rukiye vefat ettiğinden Hz Osman da dul kalmıştı haz Ömer hiç vakit geçirmeden haz Osman’a gitti Hz Osman Efendimiz üzgündü Hz Ömer onu teselli edince ya Osman istersen kızım hafsayı sana nikahlayan hemen cevap vermedi Biraz düşünmek için müsaade istedi Aradan birkaç gün geçtikten sonra da şu günlerde evlenmek istemiyorum diyerek Hz ömer’den özür diledi Hz os bu cevabı alınca haz Ömer Doğruca haz ebubekir’e gitti bakın çok önemli bir örnek var burada yani Ömer efendimiz kızını kimle evlendirmek istiyor haz Osman’la sonra hemen haz ebubekir’le yani Bizler de bu tarz şeyleri bazen utanıyoruz ediyoruz ya işte öyle olur mu istenir mi falan Çevrenizde dininde imanında dostunuz kardeşleriniz işte ne bileyim uzaktan akrabanız olur komşunuz olur ama bildiğiniz evladını kızını oğlunu güzel yetiştirmiş Allah’ı ve resulünü seven yani evlendireceğiz kişi çocuğunuzun karşı taraftan kız alacaksanız onun ailesine Bakın takvasına bakın hemen mallar mülkler düğünler evi var mı arabası var mı ilk sorular bu olunca İşte o yüzden aile huzur olmuyor çocukta Takva mı kız Takva mı Allah’ı ve resulünü Tanıyor mu namazında ibadetinde zikrinde mi İşte bu şekilde karı koca evlatlar birbirlerine çocuklarına gelin ararken kızına damat ararken öncelik Allah’a ve Resulüne olan bağlılığı ahlakı en önemlisi ahlakı namaz kılmıyorsa vesile eder O evliliği ki açıktır bayan sonradan kapanır Bunlar Allah’ın izniyle olacak şeyler ama ahlak ama o güzel ahlak diyoruz ya o Takva diyoruz ya o yalan söylememek günahlardan uzak durmak büyük günahlardan kaçmak o güzel Peygamberimizin dediğim o üsvetün Hasene olan Resulullah efendimizin yolunda En azından eş seçerken gelin damat seçerken neye bakacağız öncelikli olarak onun ahlakına bakacağız en önemli seçeneğimiz bu olursa inşallah o aile güzel Temeller üzerine kurulur işte hazre Ömer efendimiz de Osman’dan sonra kızı Hafsa için ebubekir’e gitti aynı teklifi ona da yaptı Hz Ebubekir efendimiz susmuştu hiçbir cevap vermedi haz ömer onun cevap vermeyi çok üzüldü haz Osman Hiç olmazsa cevap vermiş ve özür dilemişti üzüntülü bir şekilde Peygamber Efendimizin huzuruna girdi ve ya resulallah Ben Osman’a şaşırıyorum hafsayı kızımı ona teklif ettim de yanaşmadı dedi büyük sahabesinin ve yardımcısının böyle üzülmesine Peygamberimizin gönlü razı olmadı bakın işte Şevkat Peygamberi burada yetişiyor ve onu çok sevdiği sevineceğim bir müjde verdi Peygamberimiz ne dedi Ömer’e ya Ömer ben sana Osman’dan daha hayırlı bir damat Osman’a da senden daha hayırlı bir kayın peder söyleyeyim mi haz Ömer şaşırmıştı haz Osman’dan hayırlı damat kim olabilirdi hemen buyur söyle ya resulallah dedi Peygamberimiz şöyle buyurdu Sen kızın hafsayı bana nikahlandı Ben de kızım Ümmü Gülsüm’ü Osman’a nikahlar Çünkü Allah Osman’ı senin kızından daha hayırlısına senin kızını da Osman’dan daha hayırlısına nikahlı Allah Celle celalü bana emretti kızın hafsayı bana nikahla dedi ya şu güzelliklere bakın haz Ömer diyor bu müjdeye çok sevinmişti hemen hazırlıklar tamamlandı ve Peygamber Efendimiz haz Hafsa annemizle Hicretin 3 yılı Şaban ayında nikahlandı Böylece Resulullah Hz Ayşe nikahlamak en büyük yardımcısı olan haz Ebubekir’in taltif ettiği gibi bakın Hz Ayşe annemizle evlenince Ebubekir efendimizin kızı Ebubekir efendimiz de kayın pederi oldu haz Hafsa ile evlenince haz Ömer efendimiz de ne oldu onun aynı şekilde akrabası olmuştu haz hafsayı nikahlayın da haz Ömer’i kayın pederi olarak taltif etti yani dereceleri artmış oldu bu sayede bu büyük sahabileri yle din bağını akrabalık bağlarıyla pekiştiriyor Hz Ebubekir’in Hz Ömer’in teklifine karşı Sükut etmesinin sebebi de Peygamberimizin Hafsa ile evleneceğini biliyordu ya edebe bakın işte Resulullah’ın sırrını söylemek istemiyordu Ebubekir Nitekim nikah tamamlandıktan sonra haz Ömer’e senin teklifine müspet cevap vermem için hiçb sebep yoktu Ancak Resullah ha istediğini bana söylediği için onun sırrını açıklamak istemedim şayet Resulullah Hafsa hakkındaki düşüncesinden vaz geçseydi onu muhakkak ben kabul ederdim dedi ve ondan özür diledi haz Hafsa annemizin hayatı da peygamberimizin diğer hanımları gibi fakirlik içerisinde geçiyordu yatak olarak kullandığı tek bir Yorganı vardı yazın onu altına serer kışın da bir tarafını altına serip bir tarafın da da üstünü örterdi ya peygamber hanımlarının çektikleri Bunlar hazreti Hafsa annemiz çoğu zaman yemeğin yanında ekmek dahi bulamazdı buna rağmen içinde bulunduğu durumdan hiç şikayette bulunmaz Cenabı Allah’a hamd ederdi bir defasında bir tulum diyor bal hediye gelmişti hafsa’ya Hazreti Hafsa her sabah Resulullah kendisine uğradığında o baldan şerbet yapar Peygamberimize ikram ederdi haz Hafsa ibadetine çok düşkündü çok namaz kılar çok Nafile oruç tutardı başkalarının kendisine hediye ettiği şeylerden kendisi yemez Peygamber Efendimize ikramlarda bulunurdu onu kendi nefsine tercih ederdi haz Hafsa Peygamber Efendimizin vefatından sonra mühim hizmetlerde bulundu mesela Bunlardan birisi kur’an-ı Kerim’in nüshasını muhafaza etmekle vazifelendirdi ona bu vazifeyi hakkıyla yerine getirdi Kur’an’ın bir nüshasını hafs annemi saklıyordu haz Hafsa Peygamber Efendimizin mübarek sözlerinin bize kadar ulaşması hizmetinde de bulundu 60 tane hadis-i Şerif rivayet etti çeşitli hadis kitaplarında yer alan hadislerden birisi de şöyleydi Resulullah yatağına girdiğinde Sağ elini sol elinin üzerine koyar ve şöyle dua ederdi Sağ elini sol elin üzerine koyar ve Ya Rabbi kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru bunu üç defa tekrar ederdi müminlerin annesi olma şerefine nail olan Hazreti Hafsa validemiz Hicretin 45 yılında Hazreti muaviye’nin halife zamanında 60 yaşındayken vefat etti Allah Celle celalühu haz Ömer efendimizi kızı Resulullah’ın da diğer bir hanımı olan Hafsa annemizden razı olsun şefaatlerine Cümlemizi nail eylesin

Bir Cevap Yaz

admin Hakkında

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *