«

Peygamberimizin Hanımları Hz Hatice Annemiz

Peygamberimizin Hanımları Hz Hatice Annemiz: Peygamber Efendimizin mübarek hanımlarını da bir tanıyalım Kimmiş onlar başta müminlerin annesi Resulullah efendimizin ilk hanımı çocuklarının bir tanesi hariç tamamının annesi olan Hazreti Hatice annemizi Hep beraber işleyelim inşallah kimmiş Hatice Binti hüveylid hep beraber bakalım hadis-i şerifte Resulullah efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice annemiz için şunu demiş Allah Celle celalü Hatice’den daha hayırlısını Bana vermedi Çünkü o herkesin küfür içerisinde olduğu bir zamanda bana iman etmişti Herkesin beni yalanladığı bir zamanda o beni tasdik etmişti herkesin her şeyi benden esirgediği bir zamanda o beni malına ortak etmişti ve Allah bana ondan çocuklar ihsan etti İşte Hatice annemizin diğer hanımlarına üstünlüğünden bahsederken Peygamberimiz bunu söylüyor en zor zamanda Bütün herkes bana karşı çıkarken Hatice hep yanımdaydı dedi kimmiş Hazreti Hatice annemiz tanıyalım haz Hatice Binti huveylid huveylidin kızı Hatice yani varlıklı şerefli cahiliyet bile Tahir Yani temiz lakabıyla anılan bir hanımdı İslamiyet’ten önce Şam taraflarına Kervanlar gönderir Ticaretle meşgul olurdu Hatice annemiz bir ticaret kadınıydı yani çalıştığı kimselere malının kazancından verirdi o sıralarda Hz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimizin doğruluğunu Emin oluşunu sadakatini ve güzel ahlakını işitmiş meysere ile birlikte Şam tarafına bir ticar Kervanı götürme teklifinde bulundu Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu teklifi kabul etti bakın Peygamberimizi o Şam’daki kervanın başında götürme teklifi ediyor Kervan hazırlanıyor ve Resulullah Efendimiz meysere ile birlikte Yola çıkıyor Hatice annemizin kervanını götürmeye Şam yakınlarındaki bir Manastır civarında konaklıyor istikbalin nebisi peygamberimiz bir ağacın altında gölgeleniyor ve manastırda bulunan bir rahip meysere ağacın altında oturanın kim olduğunu soruyor meysere Mekke halkından ve Kureyş kabilesinden bir zattır dedi rahip birden heyecanlandı O ağacın altında şimdiye kadar peygamberlerden başka kimse dinlenmemiş sonra da Peygamberimizin incil’deki vasıflarından birini sordu müspet cevap alınca Yani aynı şekilde uyuşan bir cevap alınca da o peygamberdir Hem de peygamberlerin sonuncusudur Keşke ben onun peygamber olarak gönderileceği zamana erişmiş olsaydım dedi Nihayet Resulullah meysere ile birlikte götürdükleri ticaret mallarını sattılar Bir Hayli kar ederek Mekke’ye döndüler meysere rahibin sözlerini ve yolculuk esnasında Peygamberimizden gördüğü birtakım harikulade halleri haz Hatice’ye haber vermişti haz Hatice merakla kervanın gelmesini bekledi Nihayet Kervan karşıdan görünmüştü kafile yaklaştığında Peygamberimizin başında onu sıcaktan koruyan bir bulut gördü O kervanda sadece Resulullah efendimizin üstünde bir bulut onu koruyordu çok heyecanlıydı yanındaki kadınlara Bakın bakın Muhammed melekler tarafından gölgeleniyor dedi Bir müddet sonra Peygamberimiz evin önüne geldi ve malları Hatice’ye teslim etti Hatice konuşulan ücretin daha fazlasını vererek Peygamberimizi memnun etti haz Hatice peygamberimizle evlenmeyi bundan sonraki hayatını onunla birlikte geçirmeyi düşünmeye başladı Resulullah’a bir haberci göndererek öle dedi Şeref ve emniyet sahibi olman güzel ahlakın ve doğruluğun sebebiyle Bana yakın olmanı isterim haz Hatice bu sözleriyle Resulullah ile evlenmek istediğini bildirdi Resulullah efendimiz bu teklifi alınca amcaları istişare etti böyle bir evliliği uygun görüp görmediklerini sordu onlar bunu uygun buldular Hatice’ye giderek meselenin mahiyetini araştırdı ve yeğeniyle evlenmek istediğini bizzat onun ağzından işitti bunun üzerine her iki taraf da düğün hazırlıklarına başladı düğün merasiminin tarihini Hatice tespit etti merasim onun evinde yapılacaktı belirtilen tarihte Peygamber Efendimiz amcaları halaları ve Haşim oğullarının ileri gelenleri Hatice’nin evine geldi Diğer taraftan haz Hatice annemizin amcası Amr Bin Esed amca oğlu varaka bin Nevfel ve diğer akrabası da haz Hatice’yi temsil etmek üzere hazır bulunuyordu düğün için hazırlıklar tamamlandı koyunlar kesildi yemekler yapıldı yemekler yenildikten sonra geleneğe göre Ebu Talip ayağa kalktı ve soyunu şerefini anlatan bir konuşma yaptıktan sonra Muhammed sallallahu aleyi ve sellem için Hatice’ye Talip olduğunu bildirdi şöyle bir konuşma yapmıştı kardeşimin oğlu Muhammed Bin Abdullah ki sizin akrabanız dır onunla kureyş’ten hiçbir genç tartılmaz ve ölçülmez o şeref ve asalet çe akıl ve Fazilet çe onların hepsinden üstündür Gerçi malı azdır fak mal dediğin nedir ki geçici bir gölge bir perde alınır verilir iğreti bir şeydir Allah’a yemin ederim ki bundan böyle onun mertebesi daha da büyüyecek daha da yükselecektir amcası Ebu Talip Peygamberimizden bahsediyor şimdi o Sizden kızınız haticeyi zevce olarak istemekte mehir olarak da 20 erkek deve vermeyi kabul etmektedir Ebin konuşmasından sonra varaka bin Nevfel ayağa kalktı O da soyunu me ettikten sonra Hatice’yi Peygamberimize uygun gördüğünü ilan ederek şöyle dedi Allah’a hamdolsun ki bizi de anlattığın gibi yarattı saydıklarım daha fazlasıyla bize de üstünlük verdi biz de Arapların büyüğü ve reisiyle Araplardan ve diğer insanlardan hiç kimse sizin faziletini ve iftihar ettiğiniz şeyleri reddedemez Biz de sizinle akrabalık kurmak ve şereflenmek istiyoruz Ey Kureyş topluluğu şahit olun ki ben huveylidin kızı Hatice’yi 20 deve mehirle Muhammed Bin Abdullah ile nikahlı dedi varaka bin Nevfel varaka konuşmasını bitirince Hatice’nin amcası Amr Bin Esed de ayağa kalktı ve bu evliliğe razı olduğunu söyledi Böylece Hazreti Hatice her türlü fuhuşun yaygın olduğu cahiliye devrinde ahlak ve faziletinin peşin mükafatı olarak kainatın efendisine Hanım olma şerefine ermişti Peygamberimiz 25 yaşındaydı biliyorsunuz Peygamberimiz Muhterem zevcesini alarak amcası Ebu Talib’in evine geldi burada iki deve kestirerek düğün yemeği verdi Ebu Talip de bu tut evliliğin hatırına deve kesti halka ziyafetler verdi Bu arada Allah Celle Celalühü yee verdiği bu Nimet için teşekkür ediyor Allah’a hamdolsun ki bizden bütün üzüntüleri giderdi diyordu Peygamberimiz amcasının evinde ancak birkaç gün kalabildi sonra hanımı haz Hatice’nin evine yerleşti haz Hatice annemiz peygamberimizle evlendiği sırada 40 yaşındaydı ise o sırada 25 yaşında bir gençti Peygamber Efendimiz Böylece ilk evliliğini kendisinden 15 yaş büyük olan haz Hatice annemizle yapmıştı haz Hatice bütün servetini Peygamber Efendimizin Emin ellerine teslim etti Resulullah sallallah ale ve ticaretine devam etti Muazzez hanımının güvenini boşa çıkarmadı bol kazançlar elde etti Fakat onun sade hayatını değiştirmiş kaçmamıştı Zaten onun kalbini ve ruhunu bambaşka Ulvi duygular kuşatıyor dünya sevgisine o kalpte hiç yer yoktu haz Hatice annemiz Peygamberimizden yaşça büyük olmasına rağmen ona karşı son derece nazik ve saygılıydı bir dediğini ik etmezdi Hanım olmanın gerektirdiği bütün vazifelerini yerine getirir Maddi manevi hiçbir fedakarlıktan sakınmaz dı Artık gönlündeki boşluğu doldurmuş son peygambere Hanım olma şerefine erişmiş Hatice peygamber efendimiz bu Mesut evlilikleriyle bir aile nasıl kurulur eş ir aile yuvası Nasıl cennetten Bir Köşe olur suallerine canlı misaller vererek beşeriyet alemine rehberlik ediyordu haz Hatice annemiz misafirperverlik ve cömertlikte eşsiz bir mevkiye sahipti bu itibarla evden misafirleri hiç eksik olmazdı ya Allah dostlarının da huyları Peygamberimize tabi oldukları için onların da hanımları hep diyor hizmet ederdi kime insanlara misafirlere çok cömertleri Peygamberimizin Hazreti Hatice annemiz ile evliliğinin ilk meyvesi olarak Kasım dünyaya geldi İlk çocuk kimmiş Kasım Peygamberimiz Ebul Kasım künyesi Bir de Ebul Kasım da adı değil mi Kasım’ın babası İlk künyeyi o zaman almıştı daha sonra Zeynep Rukiye Fatıma ve Ümmü Gülsüm peygamberlikle vazifelendirdi dünyaya geldi bunlardan Kasım ve Abdullah Mekke’de daha küçük yaştayken vefat ettiler Peygamberimizin haz Fatıma haricindeki diğer tüm çocukları da kendisinden önce vefat etti Şu acıya bakar mısınız İbrahim Kasım Abdullah Zeynep Rukiye Ümmü Gülsüm 6 tane çocuğu da kendisinden önce Fatıma annemiz bir tek o da Peygamberimizden 6 ay sonra vefat edecekti ve Miladi 610 yılının Ramazan ayı geldi Peygamberimizin mübarek ömrü 40 yaşını buldu ve her zamanki adeti üzere yine hire mağarasına gitmiş sabaha kadar rabbine ibadet etmişti zaman Seher Vaktiydi Nihayet ilahi vazifenin tebliğ edileceği vakit gelmişti rabbinden emir alan Cebrail Aleyhisselam en güzel bir insan suretinde ve etrafa güzel kokular saçarak kainatın yaratılış sebebi olan Resulullah efendimizi ziyarete geldi Onu korkutmak istemiyordu Gür fakat tatlı bir Sesle oku dedi konuşurken göklerden ve dağlardan Onun sesi geliyordu Peygamberimiz çok korkmuştu ben okuma bilmem dedi Cebrail onu kucakladı ve sıktı yere bıraktıktan sonra tekrar oku dedi ve bir bir daha oku deyince Peygamberimiz aynı cevabı verince Cebrail Aleyhisselam işte alak suresinin ilk ayetleri İşte bu ilk be ayet Alak Suresi o an nazil oldu haz Cebrail bunları söyledikten sonra birden kaybolmuştu Bu arada Peygamberimizin heyecan ve korkusu son haddine vardı Hemen mağaradan çıktı ve Mekke’ye doğru hareket etti Başından geçenleri bir an önce hanımı Hatice’ye anlatmak istiyor onun kendisini teselli edeceğini umuyordu Peygamberimizin hızlı adımlarla Mekke’ye doğru ilerlerken geçtiği yerlerdeki dağlar ve taşlar ve Tüm Ağaçlar elam aleyke ya resulallah diyerek Resulullah efendimizin peygamberliğini müjdeleyen tebrik ediyorlardı Peygamberimiz sağına soluna baktığında ağaçtan ve taştan başka bir şey görmüyordu Nihayet evine geldi haz Hatice annemiz Peygamberimizi sevinçle karşıladı onun şimdiye kadar hiç görmediği şekilde nurlanmış olduğunu O yüzündeki nuru görünce bir müddet Peygamberimizin yüzünden gözlerini ayıramam Tı Bu arada Peygamberimizden etrafa güzel bir koku da yayılıyordu haz Hatice bir şeyler olduğunu anladı ve Peygamber Efendimizin mübarek alnından öpüp tatlı bir şekilde Anam babam sana feda olsun bu senin yüzünde şimdiye kadar görmediğim bir nur var şimdiye kadar hiç hissetmediğim bir koku alıyorum senden dedi Hz Hatice bunun varaka bin nevfel’in müjdelemiş olduğu peygamberlik olacağını tahmin etmişti peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatice’yi daha fazla merakta bırakmak istemiyordu Fakat çok korkmuş ve heyecanlıydı biraz kendisini toparlamak istiyordu beni örtünüz beni örtünüz diyebildi haz Hatice hemen Peygamberimizi yatırdı üzerini örttü ve rahat etmesi için elinden gelen gayreti gösterdi Daha sonra da merak ve sabır içerisinde Peygamberimizin başından geçen hadiseleri kendisine anlatacağı zamanı bekledi bir müddet sonra Resulullah efendimiz uyanmıştı korkusu ve heyecanı bir parça olsun geçmişti Başından geçenleri hazre Hatice validemize anlattı Daha sonra da ya Hatice ben bazı Işıklar görüyorum birtakım sesler işitiyor ve endişe ediyorum putlardan ve kahinlerden Nefret ediyorum böyle iken bana Cinler Musallat olacak diye korkmaktadır ve yüksek anlayışa sahip olan Hatice annemiz Onu şöyle teselli etmişti Ey amcam oğlu böyle konuşma korku ve endişe duymana sebep yok üzülme Allah’a yemin ederim ki o senin gibi bir kulunu hiçbir zaman utandırmaz Çünkü sen sözün doğrusunu söyler emanetine riayet edersin akbana yakın alaka gösterirsin komşularına nazik ve Müşfik davranırsın fakirlere Yalım elini uzatırsın evinin kapısını gariplere açar onları misafir edersin uğurladık felaket ve musibetlerde halka yardım edersin Ey amcamın oğlu sebat et vallahi senin Bu ümmetin Peygamberi olacağını ümit ediyorum dedi en yakın sırdaşı teselli kaynağı ve hayat arkadaşının bu inandırıcı ifadeleri Peygamberimizi sükunete kavuşturmuş haz Hatice annemiz bununla da kalmadı senin peygamber olduğuna Ben inanıyorum Diyerek İki cihan güneşine manen destek oldu böyle bir zamanda hanımı Hazreti Hatice’nin tereddütsüz iman edişi resulullah’ı çok sevindirdi ve şevkini arttırdı Peygamber Efendimiz bundan sonra haz Hatice’ye haz cebrail’den öğrendiği şekilde abdest aldırdı birlikte namaz kıldılar Böylece haz Hatice validemiz Peygamberimize ilk zevce olma şerefine sahip olduğu gibi ona ilk iman etme ve birlikte ilk namaz kılma bahtiyarlığına da ermişti başından beri Peygamberimize karşı gösterdiği sayısız fedakarlık Hz Hatice in faziletine bir yenisini daha ekledi Allah Celle Celalühü vahiy meleği Cebrail ile bir gün Hazreti Hatice’ye selam gönderdi Ve ona cennette bir saray hazırladığını bildirdi Cebrail şöyle diyordu haticeye rabbinden ve benden selam söyle ya resulallah ve onu cennette inciden yapılmış bir sarayla müjdele ya Rabbimizin müjdesi orada ne gürültü patırtı vardır ne de çalışıp çabalamak zahmetli ve külfetli şeyler artık orada bulunmayacaktır haz Hatice annemiz Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye hicret etmeden 3 yıl önce 65 yaşındayken o hüzün yılı dediğimiz O yılda vefat etti Ondan bir müddet sonra da peygamberimizin amcası Ebu Talip vefat edecekti gerek Ebu Talib’in müşriklerin bütün düşmanlıkların Hedef olan ve Peygamberimizi bağrına basarak onu korumaktan geri durmayan o fedakar amcasını gerekse haz Hatice gibi cefakar ve fedakar Hayat arkadaşını peş peşe kaybetmek peygamberimiz için çok üzücü olmuştu Bu sebeple o yıla ne dendi hüzün yılı Peygamberimiz haz Hatice’ye olan sevgisini onun vefatından sonra da hep devam ettirdi Hz Hatice’nin yakınlarından birisi yanına gelse Halini hatrını sorar ona ikramda bulunurdu haz Hatice’nin keremkar en sıkışık anında kendisine yaptığı büyük yardımları Her zaman zikrederdi öyle ki haz Hatice hayatta olmadığı halde Hz Ayşe annemizin Peygamberimizin ondan bahsetmesin dolayı kıskançlık duyduğu da olurdu Hz Ayşe annemiz çok kıskanırdı diyor bir defasında Resulullah efendimiz yine Hatice in iyiliklerinden bahsediyordu haz Ayşe de oradaydı kendisini tutamadı ve hep Hatice’den bahsediyorsun Halbuki Allah size ondan daha genç ve güzel hanımlar verdi ya resulallah deyip Peygamberimize bu sözlerle biraz böyle hani kıskançlıktan selişter bulundu Hz Ayşe annemiz Resulullah efendimiz ne dedi Hayır Ey Ayşe Allah ondan daha hayırlısını Bana vermedi Çünkü o herkesin küfür içerisinde olduğu bir zamanda bana iman etti Herkesin beni yalanladığı bir zamanda beni tasdik etti herkesin her şeyi benden esirgediği bir zamanda o beni malına ortak etti ve Allah bana ondan çocuklar ihsan etti Dedi Bunun üzerine Hz Ayşe validemiz Deek haz Hatice’ye karşı olan kıskançlık duygusu tamamen ortadan kalkmıştı bu sözünden dolayı mahcup oldu ve ey Allah’ın resulü seni peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki bundan sonra Hatice’nin menkıbelerini bize anlatmanı istiyorum diyerek Peygamberimizin gönlüne aldı Peygamber Efendimiz şu hadis-i Şerifi ile Kadınlar Arasında Hatice’nin mevkisini ifade ediyordu Cennet kadınlarının en hayırlısı Hatice Fatıma Meryem ve Asiye dir Allah Celle celalühu onlardan binlerce kez razı olsun Evet öyle bir ibretli kolay ki sevgili dinleyicilerim o hüzün yılında öyle sıkıntı artık hicrete kalmış iki yıl o kadar böyle artık Resulullah efendimizin üstüne gidiyorlar o kadar perişan ediyorlar o kadar zorluyorlar ki yani Özellikle Hatice annemizin vefatı geldiğinde de o o kadar zengin olan Hatice düşünün Umre’ye gittiğimde o kabri şerifinin orada Cennetül muallada yatıyor Hatice annemiz Mekke’de o Cennetül muallaya gittiğimizde Rehberimiz öyle güzel anlatmıştı ki Yani o Hatice ki diyor o kadar zengin o kadar ticaret yapan bir kadın malı mülkü olan bir kadın iman edip her şeyini bıraktı malını mülkünü her şeyi İslam uğrunda Erkam bil Erkam’ın uğrunda o ilk iman eden Bütün Ümmeti Muhammed uğrunda İslam için her şeyini Feda Etti ve Hazreti Hatice annemizin ölümü neden olmuş biliyor musunuz açlıktan olmuş Resulullah efendimizin dizinde diyor artık açlıktan bir şey yiyememek vefat ettiği söyleniyor Hazreti Hatice annemizin Resulullah efendimiz en son dizine yatırdığında gözyaşlarıyla diyor Ey Hatice her şeyin vardı en zenginlerinden biriydin Sen Mekke’nin benim yanımda şu an öldüğün hale vefat ettiğin hale Bakıyorum da bütün her şeyini İslam urunda feda ettin dedi işte Rabbimiz ve Cebrail Aleyhisselam dahi Selam gönderdiği o Hatice annemiz Allah Celle celalü ondan binlerce kez razı olsun O Fatıma annemizin annesi olan Hatice Resulullah efendimizin o tüm çocuklarının annesi olan Hatice İslam uğrunda her şeyini feda eden o Mekke’nin Zorlu yıllarında İslam’ın ilk yıllarında Peygamberimizin yanında dimdik duran ve Resulullah’ın arkasında onu bütün hizmetiyle cömertliğiyle destekleyen Hatice Allah’ım inşallah ondan razı olsun şefaatlerine Cümlemizi nail eylesin bizi dinleyen tüm bayanların teyzelerimiz Ablalarımız da inşallah Hatice annemizi dualarınıza her namazlarınızı sonra Hatice annemizin de ruhuna hediye etmeyi o hayırlarınızı ibadetlerinizi sakın unutmayın inşallah Rabbim şefaatini de cümlemizin ve siz dinleyicilerimiz üzerinden eksik eylemesin

Bir Cevap Yaz

admin Hakkında

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *